Tomaierová 1.Binformace

učivo

UČIVO

Publikováno 24.11.2017 v 13:28 v kategorii učivo, přečteno: 39x

ČJ - DO STR.44, M - DO STR.42, PRV - DO STR.17, Celý článek ›


učivo

Publikováno 21.09.2017 v 10:09 v kategorii učivo, přečteno: 82x

M-opakování násobení, dělení 0 - 8, sčítání, odčítání do 100, zápis sl. úloh / Čj - pravopis i/í, y/ý, ú/ů, stavba souvětí, slovesa / Prv - státní symboly - vlajka, znak, hymna/ Celý článek ›


učivo

Publikováno 08.02.2017 v 13:13 v kategorii učivo, přečteno: 68x

Čj - pravopis tvrdých a měkkých souhlásek, M - počítání do 100 bez přechodu 10, Prv - smysly člověka, části těla Celý článek ›


učivo

Publikováno 29.11.2016 v 13:28 v kategorii učivo, přečteno: 69x

M - obor 0-100, Čj - samohlásky - shrnutí, Prv - třídění odpadů, příroda v zimě Celý článek ›


učivo

Publikováno 19.10.2016 v 00:00 v kategorii učivo, přečteno: 76x

ČJ - druhy vět - poznávat a tvořit, M - počítání 0-20 s přechodem přes 10, slovní úlohy, PRV - části stromu, rostliny, druhy ovoce a zelenin, zemědělské plodiny Celý článek ›